ข้อมูล

เราจะค้นหาเพศของเด็กเมื่อไรและอย่างไร?

เราจะค้นหาเพศของเด็กเมื่อไรและอย่างไร?


เพศของเด็กจะถูกกำหนดโดยความสะดวกในการอัลตราซาวด์ในส่วนที่สองของการตั้งครรภ์

ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอัลตร้าซาวด์สามารถยืนยันได้หลังจากการตั้งครรภ์ 15 - 16 สัปดาห์ ในช่วงอายุ 11-12 สัปดาห์จะเห็นได้ว่าทารกในครรภ์เป็นเพศชายหรือเพศหญิง

ในเวลานี้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานมีความสำคัญ

ดร. อันก้าพนาทองคำ
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยาถิ่นที่อยู่

แท็กคำถามการตั้งครรภ์เพศเด็ก